Tin trên mạng Lúa gạo

Xuất khẩu gạo lập đỉnh giữa cạnh tranh gay gắt

-

Kiên Giang: Thêm 1.508ha lúa bị hạn mặn gây thiệt hại chỉ trong 1 tuần

-

Nhu cầu cao, giá lúa gạo Việt Nam xuất khẩu tăng

-

Rice exporters in India see growth in global price

-

Asia Rice-Vietnam rates slide from 1-year high on likely Philippines ban

-

Myanmar rice export declines by 3,000 tons in second week of Feb

-

Giá gạo Philippines thấp nhất 6 năm do chính sách đánh thuế gạo nhập khẩu

-

₱1.3 B from rice import tariff set aside for crop diversification

-

Đối phó hạn - mặn - vấn đề không của riêng nông dân

-

India rice rates hit four-month high, traders wary as coronavirus spreads

-

Demand for Vietnamese Rice Continues, Price At 1 Year High

-

Vietnam Rice Exports Seen Up 6% This Year To 6.75 Million Metric Tons: Food Association

-

Basmati Rice Estimated to Soar Higher During 2019-2026

-

Laos sees increasing income from rice export to China

-

Philippines rice prices are at their lowest in 6 years due to the import tax policy

-

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ giảm mạnh do việc Mỹ trừng phạt Iran

-

Xuất khẩu gạo sẽ rộng cửa vào thị trường EU

-

Thái Lan tăng mạnh xuất khẩu gạo sang Hongkong do virus corona

-

Phấn khởi vụ lúa Đông Xuân

-

Nông nghiệp Trà Vinh cần cơ cấu lại mùa vụ sản xuất phù hợp

-