Hàng tàu cảng Sài Gòn

Lịch tàu Gạo ăn hàng Cảng Mỹ Thới cập nhật đến ngày 7/82020: Tuần này có thêm 5 tàu mới đi các thị trường Đông Ti Mor, Philippines, có thêm tàu mới giao hàng nội địa, trong đó có 1 tàu chưa nhận hàng

-

Lịch tàu Gạo ăn hàng Cảng Sài Gòn cập nhật đến ngày 31/7/2020: Có 7 tàu mới vào ăn hàng đi các thị trường Malaysia, Đông Ti Mor, Philippines

-

Lịch tàu Gạo ăn hàng Cảng Mỹ Thới cập nhật đến ngày 31/7/2020: Tuần này có thêm 5 tàu mới đi Philippines, giao hàng nội địa, trong đó có 1 tàu chưa rõ thị trường giao

-

Lịch tàu Gạo ăn hàng Cảng Sài Gòn cập nhật đến ngày 23/7/2020: Có 5 tàu mới vào ăn hàng đi các thị trường Malaysia, Đông Ti Mor, Philippines và Syria

-

Lịch tàu Gạo ăn hàng Cảng Mỹ Thới cập nhật đến ngày 24/7/2020: Tuần này có thêm 7 tàu mới đi Philippines, giao hàng nội địa, trong đó có 1 tàu chưa rõ thị trường giao

-