Duy nhất Lúa gạo

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 18/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 19/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 19/6/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 19/6/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 19/6/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 19/6/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 19/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 19/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 19/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 19/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 19/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 19/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 18/06/2019

-

Thời tiết ngày 18/6: ĐBSCL có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, dự kiến tiếp tục kéo dài trong 10 ngày tới - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 17/6/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 17/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 18/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 18/6/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 18/6/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 18/6/2019

-