Duy nhất Lúa gạo

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Jasmine (hàng tàu) ngày 04/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm IR50404 25% tấm ngày 04/6/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 04/6/2020

-

Giá Cám tại Kiên Giang ngày 04/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè thu tại Kiên Giang ngày 04/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Nàng Hoa tại Kiên Giang ngày 04/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm OM 5451 tại Kiên Giang ngày 04/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm IR 50404 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 04/6/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 04/6/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 04/6/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu IR 50404 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 04/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 03/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 03/6/2020

-

Tin tức tổng hợp thị trường Lúa gạo ĐBSCL ngày 03/6/2020

-

Thời tiết ĐBSCL ngày 3/6/2020 Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi - Gió tây nam cấp 2-3 - Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 02/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 02/06/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp Long An ngày 03/06/2020

-

Giá Lúa tươi OM18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 03/06/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp An Giang ngày 03/06/2020

-