Duy nhất Lúa gạo

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 21/03/2018

-

Giá gạo thành phẩm Jasmine tại Kiên Giang ngày 21/03/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 21/03/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 21/03/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 21/03/2018

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 21/03/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 21/03/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 20/03/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 20/03/2018

-

Giá lúa tươi OM 6976 tại An Giang ngày 21/03/2017

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Đồng Tháp ngày 21/03/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 21/03/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 tại An Giang ngày 21/03/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 21/03/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 21/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 20/03/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 20/03/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 20/03/2018

-

Giá gạo nếp Long An ngày 20/03/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 20/03/2018

-