Duy nhất Lúa gạo

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 17/8/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 17/8/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 17/8/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 17/8/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày17/8/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 17/8/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 16/8/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 16/8/2019

-

Giá cám tại Long An ngày 16/8/2019

-

Giá gạo thành phẩm Nếp Long An ngày 16/8/2019

-

Giá tấm thơm tại An Giang ngày 16/8/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 HT tại Long An ngày 16/8/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/8/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Sóc Trăng ngày 16/8/2019

-

Giá đặt cọc lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 16/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 16/8/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 16/8/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM6976 tại Sa Đéc ngày 16/8/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 16/8/2019

-

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2019

-