Duy nhất Lúa gạo

Giá cám tại Kiên Giang ngày 20/10/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 19/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 20/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 20/10/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/10/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/10/2018

-

Thời tiết ngày 19/10: ĐBSCL có mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ mưa dông trên diện rộng kéo dài sang ngày mai (20/10), cần đề phòng gió lốc. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang tiếp tục xuống

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 19/10/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 19/10/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 19/10/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 19/10/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 19/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 19/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 19/10/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 19/10/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 19/10/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 18/10/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 18/10/2018

-

Thời tiết ngày 18/10: ĐBSCL có mưa rào và dông vài nơi, dự báo kéo dài liên tục trong vài ngày tới. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, mực nước tại vùng hạ lưu sông đang lên

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 18/10/2018

-