Duy nhất Lúa gạo

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu (hàng tàu) ngày 10/8/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Gạo 5% tấm Hè Thu (hàng tàu) ngày 10/8/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (hàng tàu) ngày 10/8/2020

-

Thị trường Lúa gạo ĐBSCL 10/8/2020: Thời tiết mưa, Lúa về các nhà máy ít lại - Thậm chí, một số nhà máy không có Lúa về - Lúa khô ĐX HÚT HÀNG, tuy nhiên nguồn còn ít, giá nhóng 100-200 đ/kg so với tuần trước

-

Thời tiết ĐBSCL ngày 10/8/ Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to - Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều

-

Giá Lúa khô Đài Thơm vụ Đông Xuân ngày 10/8/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 tại An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang ngày 10/8/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An tại Đồng Tháp, Long An ngày 10/8/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 10/8/2020

-

Giá Lúa khô Jasmine vụ Đông Xuân ngày 10/8/2020

-

Giá Lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 10/8/2020

-

Giá Tấm IR 50404 vụ Đông Xuân tại An Giang ngày 10/8/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 10/8/2020

-

Giá Lúa tươi ST21 tại Long An, Sóc Trăng ngày 10/8/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh ngày 10/8/2020

-

Giá Phế tại Lấp Vò ngày 10/8/2020

-

Giá Tấm Thơm vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 10/8/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 vụ Hè thu tại Lấp Vò ngày 10/8/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 Hè Thu tại Lấp Vò ngày 10/8/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Japonica vụ Đông Xuân tại Lấp Vò ngày 10/8/2020

-