Chuyển động thị trường Lúa gạo

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá gạo Thái Lan tăng mạnh so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 và OM5451 tiếp tục tăng mạnh

pham-quang-dieu--agromonitor-

Indonesia sẽ nhập khẩu 500.000 tấn gạo vào cuối tháng 01/2018

pham-quang-dieu--agromonitor-

NFA khả năng nhập khẩu 250 ngàn tấn

pham-quang-dieu--agromonitor-

Thị trường Đài Thơm 8 có dấu hiệu giảm giá

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá gạo Thái Lan tăng nhẹ so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 tăng về cuối tuần, OM5451 hút hàng

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá gạo Thái Lan ổn định so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 tăng nhẹ vào cuối tuần, OM5451 hút hàng

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá gạo Thái Lan ổn định so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 tiếp tục giảm nhẹ, Tấm 1 hút hàng

pham-quang-dieu--agromonitor-

Thị trường nếp tăng giá, nguồn cung hạn chế

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá gạo Thái Lan giảm so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 giảm nhẹ liên tục, Hàn Quốc mời thầu 75 ngàn tấn

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá gạo Thái Lan giảm vào cuối tuần, Giá NL/TP IR50404 tăng nhẹ về cuối tuần, Bangladesh mua 150 ngàn tấn gạo đồ của Ấn Độ

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá cám tăng trở lại

pham-quang-dieu--agromonitor-

Thị trường Japonica tăng sau trúng thầu Hàn Quốc

pham-quang-dieu--agromonitor-

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

pham-quang-dieu--agromonitor-

COFCO International Trung Quốc dự đoán tăng trưởng sau khi hoàn tất giao dịch

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá gạo Thái Lan tăng mạnh, Giá NL/TP IR50404 giảm nhẹ về cuối tuần, nguồn lúa/gạo Campuchia chảy về nhiều

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá gạo Thái Lan tăng nhẹ, Giá NL/TP IR50404 ổn định, nguồn lúa/gạo Campuchia chảy về nhiều

pham-quang-dieu--agromonitor-

Thị trường cám tăng trở lại

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá gạo Thái Lan ổn định, Giá NL/TP IR50404 ổn định, thêm nguồn gạo từ Campuchia

pham-quang-dieu--agromonitor-

Tấm hút hàng đi Bắc

pham-quang-dieu--agromonitor-

Giá gạo Thái Lan giảm về cuối tuần, Giá NL/TP IR50404 giảm nhẹ, thị trường ảm đạm