Bản tin tuần Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (8/4-12/4/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang có xu hướng ổn định so với tuần trước

-

Thị trường lúa gạo (1/4-5/4/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang tăng nhẹ so với giá tuần trước

-

Thị trường lúa gạo (25/3-29/3/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang giữ ở mức ổn định so với giá tuần trước

-

Thị trường lúa gạo (18/3-22/3/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang không có sự thay đổi đáng kể so với giá tuần trước

-

Thị trường lúa gạo (11/3-15/3/2019) - Giá gạo tại Kiên Giang tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước

-