Bản tin tuần Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (5/3-9/3/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 tăng nhẹ so với tuần trước

-

Thị trường lúa gạo (26/2-2/3/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 cuối tuần giảm nhẹ

-

Thị trường lúa gạo (6/2-12/2/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 ổn định so với cuối tuần trước

-

Thị trường lúa gạo (30/1-5/2/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm so với cuối tuần trước

-

Thị trường lúa gạo (23/1-29/1/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 tăng giá so với cuối tuần trước

-