Bản tin tuần Lúa gạo

Thị trường Lúa gạo (29/6-3/7/2020) – Thị trường nội địa ảm đạm, giao dịch chậm, nguồn cung ít, vắng gạo, giá lúa và giá gạo sụt trong tuần, chất lượng xấu - Giao dịch với khách quốc tế chậm, khách mua với mức độ lai rai

-

Thị trường Lúa gạo (22/6-26/6/2020) – Thị trường nội địa ảm đạm, nguồn cung ít, giá lúa và giá gạo tiếp tục trên đà giảm, chất lượng xấu - Giao dịch với khách quốc tế chậm, khách mua với mức độ lai rai

-