Thị trường

 

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm (cập mạn) tại Tiền Giang ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Sa Đéc ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 18 tại Sa Đéc ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

-

Giá Lúa khô Jasmine vụ Đông Xuân ngày 11/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 11/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 tại Đồng Tháp, An Giang ngày 11/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 11/7/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 10/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Parkistan ngày 10/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 10/7/2020

-

Châu Phi vẫn là thị trường tiềm năng của Việt Nam bất chấp đại dịch

-

Bạc Liêu: Mở rộng sản xuất giống lúa ST 24, ST 25

-