Thị trường

 

Lúa Thu Đông được giá, nông dân lãi từ 12 - 15 triệu đồng/ha

-

Đồng bằng sông Cửu Long sắp đối mặt đợt hạn, mặn rất nghiêm trọng

-

Không thể mãi thả nổi thị trường gạo

-

Dự báo USDA 12/2019: Dự báo cho năm 2019 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Xuất khẩu Ấn Độ và Thái Lan tiếp tục giảm, Việt Nam tiếp tục tăng

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 11/12/2019

-

Thời tiết ĐBSCL ngày 11/12/2019: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3 – Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp Long An ngày 11/12/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp An Giang ngày 11/12/2019

-

Giá lúa tươi Nếp An Giang ngày 11/12/2019

-

Giá lúa tươi ST21 tại Sóc Trăng ngày 11/12/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Sóc Trăng ngày 11/12/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 11/12/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 11/12/2019

-

Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ngày 11/12/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Cần Thơ ngày 11/12/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 11/12/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 11/12/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Cần Thơ ngày 11/12/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 10/12/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 10/12/2019

-