Thị trường

 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 19/4/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 19/4/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 thu hoạch cuối tháng 4/2019 ngày 20/4/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 thu hoạch cuối tháng 4/2019 tại Bạc Liêu – Sóc Trăng ngày 20/4/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 4/2019 tại Bạc Liêu – Sóc Trăng ngày 20/4/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/4/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/4/2019

-

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ, Thái Lan đồng loạt giảm trong tuần này

- Các trung tâm xuất khẩu gạo châu Á đã ghi nhận ​​hoạt động ảm đạm trong tuần này, với giá mặt hàng chủ lực từ nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ giảm do nhu cầu thấp hơn, trong khi Bangladesh đang xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu gạo.

Giám sát giá gạo tuần 15/4-19/4

-

Reuters: Giá gạo Ấn Độ giảm khi nhu cầu chậm lại, Bangladesh để xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu

-

Thị trường lúa gạo (15/4-19/4/2019) - Giá gạo thế giới ổn định, thu hoạch vụ Đông Xuân căn bản kết thúc, giá gạo Đài Thơm 8 tiếp tục nóng do nhu cầu giao hàng Philippines

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 11/4/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 11/4/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 18/4/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 18/4/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 19/4/2019

-