Thị trường

 

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 22/1/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 22/1/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 22/12020

-

Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ngày 22/1/2020

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Cần Thơ ngày 22/1/2020

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 22/1/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 22/1/2020

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Cần Thơ ngày 22/1/2020

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 21/1/2020

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 21/1/2020

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 21/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 21/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi OM 18 tại Cần Thơ ngày 21/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi ST21 tại Sóc Trăng ngày 21/1/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 21/1/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Lấp Vò ngày 21/1/2020

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Lấp Vò ngày 21/1/2020

-

Giá gạo thành phẩm Đài Thơm 8 tại Lấp Vò ngày 21/1/2020

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Lấp Vò ngày 21/1/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Lấp Vò ngày 21/1/2020

-