Tin lúa gạo ngày 01/08/2020

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm tại Kiên Giang ngày 1/8/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 tại Cần Thơ ngày 1/8/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang ngày 1/8/2020

-

Giá Phế tại Lấp Vò ngày 1/8/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 1/8/2020

-

Giá Tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 1/8/2020

-

Giá Tấm thơm tại Cần Thơ ngày 1/8/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Lấp Vò ngày 1/8/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 1/8/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 18 tại Sa Đéc ngày 1/8/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc ngày 1/8/2020

-

Giá Lúa tươi ST24 tại Long An, Sóc Trăng ngày 1/8/2020

-

Giá Lúa tươi ST21 tại Long An, Sóc Trăng ngày 1/8/2020

-

Giá Lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 1/8/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 tại An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang ngày 1/8/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng ngày 1/8/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh ngày 1/8/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 tại An Giang, Kiên Giang ngày 1/8/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 1/8/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Thái ngày 1/8/2020

-

Cambodia Has More Potential To Expand Rice Market In China

-

Mặt hàng Gạo chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Philippines

-

Gạo là nông sản duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 7 tháng đầu năm

-

Đồng Tháp: Phát triển ngành hàng lúa gạo gắn với phát triển sản phẩm OCOP

-

Tin ĐBSCL: Giá lúa gạo tăng, mở rộng diện tích gieo cấy lúa

-

Tin lúa gạo ngày 31/07/2020