Sản xuất

 

Lúa OM5451, IR50404 tiếp tục nhóng giá, thương lái hỏi mua nhiều, hút hàng

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 8/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 7/7/2020

-

Giá Lúa IR50404 nhóng lên do nguồn ít, giá gạo nhóng, thương lái hỏi mua nhiều hơn

-

Giá Lúa Campuchia nhóng nhẹ, lượng về ít

-

Giá Lúa OM5451 nhóng lại do giá gạo nhóng và chất lượng lúa đẹp hơn

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Đồng Tháp đến 30/6/2020

-

Đầu tháng 7 Lúa tươi OM4900 nguồn ít, giá vững, giao dịch ít

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 1/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 30/6/2020

-

Lúa IR50404 nguồn ít, giá đứng

-

Lúa Campuchia về lượng lai rai, giao dịch ít, giá vững

-

Lúa OM5451 nhóng nhẹ, thương lái lấy lúa nhiều tại Kiên Giang

-

Lúa Campuchia về lai rai lượng ít, giao dịch cầm chừng

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Đồng Tháp đến 25/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 25/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 23/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 23/6/2020

-

Lúa tươi OM4900 giá vững, giao dịch ít

-