Báo cáo thường niên Thị trường Lúa gạo 2019 và Triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường Lúa gạo 2019 và triển vọng 2020, phát hành ngày 5/12/2020. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG                 9

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ            13

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH        14

DANH MỤC CÁC HỘP    15

TỔNG LƯỢC       16

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 2019 & TRIỂN VỌNG 2020                 21

1. Sản xuất, thương mại, tồn kho gạo thế giới     21

2. Giá gạo thế giới năm 2019                                        26

2.1. Giá gạo xuất khẩu Thái Lan năm 2019           27

2.2. Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ và Pakistan năm 2019       29

3. Triển vọng thị trường lúa gạo thế giới năm 2020            29

PHẦN 2: SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM VÀ ĐBSCL 2019                33

1. Sản xuất lúa của cả nước và vùng ĐBSCL trong 2019     33

1.1. Sản xuất lúa cả nước theo các vụ mùa           33

1.2. Sản xuất lúa vùng ĐBSCL theo các vụ mùa   35

2. Cơ cấu chủng loại lúa vùng ĐBSCL năm 2019    37

2.1. Cơ cấu chủng loại lúa theo mùa vụ  37

2.2. Năng suất và chất lượng các chủng loại lúa dành cho xuất khẩu       45

PHẦN 3: CÂN ĐỐI CUNG CẦU LÚA GẠO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2019     52

1. Cân đối cung cầu IR50404         52

2. Cân đối cung cầu OM5451        53

3. Cân đối cung cầu Đài Thơm 8  54

4. Cân đối cung cầu Jasmine        55

5. Cân đối cung cầu Japonica       56

6. Cân đối cung cầu Nếp                                57

7. Hiện trạng xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2019 và triển vọng 2020          58

PHẦN 4: THỊ TRƯỜNG LÚA VÙNG ĐBSCL NĂM 2019        62

1. IR50404            62

2. OM5451          66

3. Đài Thơm 8     70

4. Jasmine           74

5. Nàng Hoa        76

6. RVT/ST21        78

7. Japonica          79

8. Nếp                   82

PHẦN 5: XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM NĂM 2019               85

1. Giá gạo nội địa và xuất khẩu của Việt Nam năm 2019   85

1.1. IR50404 5% tấm        85

1.2. OM5451                       86

1.3. Đài Thơm 8                 87

1.4. Jasmine                       88

1.5. Japonica                      89

1.6. Nếp                               90

2. Xuất khẩu chính ngạch              91

3. Xuất khẩu tiểu ngạch                 92

4. Tổng xuất khẩu điều chỉnh      94

5. Thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam             94

6. Xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại           100

6.1. IR50404                        103

6.2. OM5451                       111

6.3. Đài Thơm 8                 113

6.4. Gạo Thơm                  115

6.5. Japonica                      126

6.5. Nếp                               129

PHẦN 6: DOANH NGHIỆP XUẤT – NHẬP KHẨU GẠO       133

1. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu               133

1.1. Top doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu        133

1.2. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu          137

1.3. Thay đổi xếp hạng top 10 doanh nghiệp xuất khẩu  137

2. Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu             139

2.1. Top doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu       139

2.2. Sự chi phối của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu         143

2.3. Thay đổi xếp hạng top 10 doanh nghiệp nhập khẩu 143

PHẦN 7: GẠO ĐI BẮC VÀ TIỂU NGẠCH   144

1. Các kênh gạo đi Bắc    144

2. Chủng loại gạo              148

PHẦN 8: GIAO DỊCH LÚA GẠO GIỮA CAMPUCHIA VÀ MIỀN TÂY                150

1. Gạo từ Campuchia sang Việt Nam        150

2. Gạo từ Việt Nam sang Campuchia        156

PHẦN 9: THẦU QUỐC TẾ NĂM 2019         162

1. Thầu Hàn Quốc             162

1.1. Thầu 20 ngàn tấn (ngày 7/6/2019)                  162

1.2. Thầu 130 ngàn tấn (ngày 19/9/2019)              162

1.3. Thầu 165 ngàn tấn (ngày 11/10/2019)           163

1.4. Thầu 61,7 ngàn tấn (ngày 6/11/2019)            164

1.5. Thầu 42,2 ngàn tấn (ngày 20/12/2019)          164

1.6. Thầu 30,8 ngàn tấn (ngày 31/12/2019)          165

1.7. Thống kê thầu Hàn Quốc năm 2019                 165

PHẦN 10: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH             169

1. Chuỗi giá trị lúa gạo Đồng bằng Sông Cửu Long               169

1.1. Nông dân   169

1.2. Thương lái  169

1.3. Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu              170

1.4. VFA (Hiệp hội Lương thực Việt Nam)              170

1.5. Bộ Công thương      170

1.6. Bộ Nông nghiệp       171

1.7. Ngân hàng 171

2. Phân tích SWOT ngành lúa gạo              171

2.1. Điểm mạnh                 171

2.2. Điểm yếu                     171

2.3. Cơ hội                           172

2.4. Thách thức                 172

PHẦN 11: PHỤ LỤC         173

Phụ lục 1: Hàng tàu cảng Sài Gòn, cảng Mỹ Thới và cảng Hải Phòng            173

Phụ lục 1.1: Tàu cảng Sài Gòn     173

Phụ lục 1.2: Tàu cảng Mỹ Thới    188

Phụ lục 1.3: Tàu cảng Hải Phòng               198

Phụ lục 2: Sự kiện ngành lúa gạo trong năm 2018               204

Phụ lục 3: Các khái niệm và thuật ngữ thông dụng             209

Phụ lục 4: Sản xuất lúa năm 2019               218

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều