Báo cáo thường niên Thị trường Lúa gạo 2019 và Triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường Lúa gạo 2019 và triển vọng 2020, dự kiến phát hành ngày 10/12/2019. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

DANH MỤC CÁC HỘP

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 2019 & TRIỂN VỌNG 2020

1. Sản xuất, thương mại, tồn kho gạo thế giới

2. Giá gạo thế giới năm 2019

2.1. Giá gạo xuất khẩu Thái Lan năm 2019

2.2. Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ và Pakistan năm 2019

3. Triển vọng thị trường lúa gạo thế giới năm 2020

PHẦN 2: SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM VÀ ĐBSCL NĂM 2019

1. Sản xuất lúa của cả nước và vùng ĐBSCL trong năm 2019 và kế hoạch 2020

1.1. Sản xuất lúa cả nước theo các vụ mùa

1.2. Sản xuất lúa vùng ĐBSCL theo các vụ mùa

2. Cơ cấu chủng loại lúa vùng ĐBSCL năm 2019

2.1. Cơ cấu chủng loại lúa theo mùa vụ

2.2. Năng suất và chất lượng các chủng loại lúa dành cho xuất khẩu

PHẦN 3: CÂN ĐỐI CUNG CẦU LÚA GẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 2020 CỦA VIỆT NAM

1. Cân đối cung cầu các chủng loại lúa gạo năm 2019 vùng ĐBSCL

1.1. Cân đối cung cầu IR50404

1.2. Cân đối cung cầu Jasmine

1.3. Cân đối cung cầu OM5451

1.4 Cân đối cung cầu Đài Thơm 8

1.5. Cân đối cung cầu Nếp   

1.6. Cân đối cung cầu Japonica

2. Triển vọng xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2020

2.1. Triển vọng thị trường chính và chủng loại gạo xuất khẩu Việt Nam năm 2020

2.2. Cân đối cung cầu gạo IR50404 vùng Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2020

2.3. Cân đối cung cầu gạo Jasmine Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2020

2.4. Cân đối cung cầu gạo OM5451 Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2020

2.5. Cân đối cung cầu gạo Nếp Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2020

2.6. Cân đối cung cầu gạo Japonica Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2020

PHẦN 4: THỊ TRƯỜNG LÚA VÙNG ĐBSCL NĂM 2019

1. IR50404

2. OM5451

3. Jasmine

4. Đài Thơm 8

5. Nàng Hoa

6. RVT/ST21       

7. Japonica

8. Nếp

PHẦN 5: XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM NĂM 2019

1. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2019

2. Xuất khẩu chính ngạch

3. Xuất khẩu tiểu ngạch

4. Tổng xuất khẩu điều chỉnh

5. Thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam

6. Xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại

6.1. IR50404

6.2. OM5451

6.3. Gạo Nếp

6.4. Gạo Thơm

6.5. Japonica

6.6. Đài Thơm 8

PHẦN 6: DOANH NGHIỆP XUẤT – NHẬP KHẨU GẠO

1. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu

1.1. Top doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu

1.2. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu

1.3. Thay đổi xếp hạng top 10 doanh nghiệp xuất khẩu

2. Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu

2.1. Top doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu

2.2. Sự chi phối của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu

2.3. Thay đổi xếp hạng top 10 doanh nghiệp nhập khẩu

PHẦN 7: GẠO ĐI BẮC VÀ TIỂU NGẠCH

1. Các kênh gạo đi Bắc

2. Chủng loại gạo

PHẦN 8: LÚA GẠO TỪ CAMPUCHIA VỀ MIỀN TÂY

1. Chủng loại

2. Chất lượng lúa

3. Giá lúa tươi

4. Gạo từ Việt Nam sang Campuchia

PHẦN 9: THẦU QUỐC TẾ NĂM 2019

1. Thầu Hàn Quốc

2. Thầu Ai Cập

PHẦN 10: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH

1. Chuỗi giá trị lúa gạo Đồng bằng Sông Cửu Long

1.1. Nông dân

1.2. Thương lái

1.3. Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu

1.4. VFA (Hiệp hội Lương thực Việt Nam)

1.5. Bộ Công thương

1.6. Bộ Nông nghiệp

1.7. Ngân hàng

2. Phân tích SWOT ngành lúa gạo

2.1. Điểm mạnh

2.2. Điểm yếu

2.3. Cơ hội

2.4. Thách thức

PHẦN 11: PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Hàng tàu cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng

Phụ lục 1.1: Tàu cảng Sài Gòn

Phụ lục 1.2: Tàu cảng Hải Phòng

Phụ lục 1.3: Tàu cảng Mỹ Thới

Phụ lục 2: Sự kiện ngành lúa gạo trong năm 2019

Phụ lục 3: Các khái niệm và thuật ngữ thông dụng

Phụ lục 4: Các văn bản chính sách ảnh hưởng tới ngành Lúa gạo năm 2019

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều