Thông tin liên hệ

AGROMONITOR | VIETTRADERS

Địa chỉ: 2606, Toà nhà 101 Láng Hạ, Phố Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor
Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều