xuất khẩu

Tàu cập cảng Sài Gòn 8 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 16/09/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) ngày 12/9/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 5/9/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 5/9/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 2/9/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 - ANNOUCEMENT ON NATIONAL DAY HOLIDAY ON SEPTEMBER 2, 2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp Long An ngày 30/8/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) ngày 29/8/2019

-

Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 28/8/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 ngày 27/8/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 ngày 27/8/2019

-

Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 26/8/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 26/8/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 26/8/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp Long An ngày 26/8/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 23/8/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 23/8/2019

-

Thị trường lúa gạo (19/8-23/8/2019) – Đồng rupee trượt giá đẩy giá gạo Ấn Độ xuống mức thấp nhất 7 tuần, trong khi đó giá gạo nội địa có nhiều sự biến động, nguồn cung gạo ít

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) ngày 22/8/2019

-

Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 20/08/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 21/8/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 ngày 20/8/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 19/8/2019

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 7 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 8/8/2019

-

Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 8/8/2019

-

Giá gạo Nếp xuất khẩu Thái Lan ngày 7/8/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp Long An ngày 7/8/2019

-

Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 5/8/2019

-