tin lúa gạo

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Japonica 5% tấm vụ Đông Xuân tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa khô Jasmine vụ Đông Xuân ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Đài Thơm 8 vụ Hè thu tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân tại ngày 6/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang,Hậu Giang, Kiên Giang ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 6/7/2020

-

Giá Lúa khô Nếp An Giang vụ Hè Thu ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 4/7/2020

-

Tuần cuối tháng 6, tiếp tục giao hàng Gạo đi Cuba và châu Phi, trong khi đi Philippines xu thế suy giảm

-

5 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu Gạo của Thái Lan đi Philippines khá ít, chỉ bằng 18% so với cùng kỳ 2019, trong khi đó lượng xuất khẩu của Việt Nam đi Philippines tăng nhẹ thêm 15% so với cùng kỳ 2019 (ngàn tấn)

-

5 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu Gạo của Thái Lan đi Malaysia giảm mạnh gần 60% so với cùng kỳ 2019, trong khi đó lượng xuất khẩu của Việt Nam đi Malaysia tuy cũng sụt nhưng không đáng kể, chỉ giảm 9% so với cùng kỳ 2019 (ngàn tấn)

-

Giá Gạo OM 6976 vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 3/7/2020

-

Giá Lúa khô Nếp An Giang vụ Hè Thu ngày 3/7/2020

-

Giá Lúa khô Jasmine vụ Đông Xuân ngày 3/7/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 3/7/2020

-

Tuần từ 17-23/6, giao hàng Gạo của Việt Nam tăng, đi Châu Phi và Cuba

-

Giá Gạo nguyên liệu OM5451 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM18 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 2/7/2020

-

Giá Lúa khô Jasmine vụ Đông Xuân ngày 2/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 2/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang,Hậu Giang, Kiên Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 01/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang ngày 01/7/2020

-