nhà máy xay xát lúa gạo

Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 20/08/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

COFCO International Trung Quốc dự đoán tăng trưởng sau khi hoàn tất giao dịch

-

9 doanh nghiệp phụ thuộc của Vinafood 2 vẫn tiếp tục được xuất khẩu gạo

- 9 doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) vẫn được tiếp tục xuất khẩu gạo tới khi Vinafood 2 chính thức chuyển thành công ty cổ phần.