lúa gạo

Top 20 Thị trường theo chủng loại và Top 20 Doanh nghiệp xuất khẩu Gạo tháng 7 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020

-

Xuất khẩu Gạo tháng 7 tăng nhẹ so với tháng trước đó với lượng lớn là OM5451

-

Lúa OM5451 vững giá, nguồn còn ít, giao dịch mới chậm.

-

Lúa IR50404 khan hàng, giá cao, lượng còn rất ít tại Kiên Giang, An Giang

-

Gạo OM4900 ít giao dịch, giá Lúa tươi vững giá ở mức cao, nguồn rất ít tại Đồng Tháp, Long An.

-

Đầu tháng 8, Lúa Campuchia về lượng ít, giá nhóng nhẹ

-

Top 20 Thị trường theo chủng loại và Top 20 Doanh nghiệp xuất khẩu Gạo tuần từ 22-28/7 và lũy kế 28 ngày đầu tháng 7/2020

-

Giá Gạo tăng mạnh, nhu cầu mua nhiều, giá Lúa OM5451, IR50404 liên tục nhóng lên, nhiều thương lái ngưng mua do giá cao

-

Cuối tháng 7, nhu cầu mua Gạo OM5451, IR50404 nhiều, đẩy giá Lúa lên cao, thương lái khó mua, giao dịch lúa mới chậm lại

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại Kiên Giang đến 21/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 21/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại An Giang đến 22/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 22/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại Long An đến 21/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 21/7/2020

-

Tuần 15-22/7, giao hàng Gạo của Việt Nam tăng nhẹ trở lại, lượng xuất khẩu ngang với tuần đầu của tháng

-

Cuối tháng 7, Lúa Campuchia về lượng ít, giá nhóng, giao dịch ít

-

Tuần 8-15/7, giao hàng Gạo của Việt Nam giảm nhẹ đi các thị trường chính

-

Nhu cầu mua Gạo TP OM5451 đều, giá Lúa vững, giao dịch lúa tươi chậm lại do giá vẫn ở mức cao

-

Lúa IR50404 nguồn còn ít, giá vững

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An tại Đồng Tháp, Long An ngày 18/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại An Giang đến 15/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 15/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/7/2020

-

Cân đối cung cầu năm 2020 vùng ĐBCL - cập nhật 14/7/2020

-

Campuchia sẽ tiếp tục xuất khẩu gạo vì an ninh lương thực thế giới

-

Đã mua và nhập kho 83,5% lượng gạo dự trữ

-

Hơn 2.753 ha lúa ở Vĩnh Long bị đổ ngã do mưa, dông

-

Xuất khẩu Gạo tháng 6 sụt giảm trở lại, chỉ bằng một nửa so với lượng xuất khẩu của tháng trước đó

-

Giá Gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 13/7/2020

-