lúa gạo

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 19/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 19/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 19/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 19/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 18/06/2019

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 5 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Triển vọng nâng cao giá trị lúa gạo

-

Xây dựng được 6.844ha mô hình nhân giống lúa chất lượng cao

-

Gieo "mùa vàng" trên đất mặn

-

Cần chủ động phòng tránh dịch bệnh gây hại lúa hè thu

-

Hôm nay, Thủ tướng chủ trì hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL

-

Myanmar cho phép công ty nước ngoài xuất khẩu gạo

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 18/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 18/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 18/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/06/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 17/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 17/6/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 17/6/2019

-

Giám sát giá Gạo tuần 10/6-14/6

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 14/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 15/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 15/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 15/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/6/2019

-

Thị trường lúa gạo (10/6-14/6/2019) - Thị trường châu Á trì trệ do thiếu các đơn hàng mới. Thị trường nội địa IR50404 vụ Hè Thu bắt đầu chững giá, thương lái xay bán ít do giá thấp

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 14/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 14/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 14/6/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 12/6/2019

-