lúa gạo

Giá Lúa tươi OM18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 30/5/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 30/5/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 30/5/2020

-

Giá Tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 30/5/2020

-

Giá gạo Thành phẩm IR50404 25% tấm ngày 30/5/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ngày 30/5/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Japonica tại Cần Thơ ngày 30/5/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu OM5451 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 30/5/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 30/5/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu IR50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 30/5/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 29/5/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 29/5/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 29/5/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 29/5/2020

-

Giá Lúa khô Jasmine ngày 29/5/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 ngày 29/5/2020

-

Giá Cám tại An Giang ngày 29/5/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 29/5/2020

-

Giá gạo Thành phẩm IR50404 25% tấm ngày 29/5/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Nếp An Giang ngày 29/5/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Japonica tại An Giang ngày 29/5/2020

-

Giá gạo Thành phẩm OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 29/5/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 29/5/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu Đài Thơm 8 tại An Giang ngày 29/5/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu IR 50404 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 29/5/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 28/5/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 28/5/2020

-

Tiêu thụ Gạo niên vụ 2020/21 của Ghana dự báo tăng 0,02 triệu tấn với ước tính niên vụ 2019/20 (ngàn tấn)

-

Giá đặt cọc Lúa tươi OM18 tại Đồng Tháp ngày 28/5/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 28/5/2020

-