lúa gạo

Giá lúa đặt cọc Japonica tại Kiên Giang ngày 29/2/2020

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An – Kiên Giang – Đồng Tháp – An Giang ngày 29/2/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 28/2/2020

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 28/2/2020

-

Nước ngọt có khả năng xuất hiện trước đợt mặn nghiêm trọng trong tháng 3

-

Xuất khẩu gạo lập đỉnh giữa cạnh tranh gay gắt

-

Kiên Giang: Thêm 1.508ha lúa bị hạn mặn gây thiệt hại chỉ trong 1 tuần

-

Nhu cầu cao, giá lúa gạo Việt Nam xuất khẩu tăng

-

Thị trường lúa gạo (24/2-28/2/2020) – Giá gạo Ấn Độ giảm nhẹ sau hơn 4 tháng giữ ở mức cao, thị trường Việt Nam lượng gạo về nhiều hơn, giá gạo tăng mạnh vào đầu tuần sau đó giảm liên tục

-

Reuters: Thị trường gạo châu Á – Giá gạo Việt Nam bắt đầu có xu hướng sụt giảm do lo ngại lệnh cấm nhập khẩu từ Philippines

-

Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp – Long An ngày 29/2/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang ngày 29/2/2019

-

Giá lúa tươi Jasmine tại Cần Thơ – Kiên Giang ngày 29/2/2019

-

Giá xuất khẩu tham chiếu gạo Nàng Hoa ngày 29/2/2019

-

Giá xuất khẩu tham chiếu gạo Japonica ngày 29/2/2019

-

Giá cám tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá tấm 1,2 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá tấm OM5451 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 27/2/2019

-