lúa gạo việt nam

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 18 tại Sa Đéc ngày 11/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 9/7/2020

-

Giá Lúa khô Nếp An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Cám khô tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM18 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM5451 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR50404 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM4900 vụ Hè thu tại Chợ Bà Đắc ngày 7/7/2020

-

Giá Lúa khô Nếp An Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An tại Đồng Tháp, Long An ngày 7/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp, An Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang,Hậu Giang, Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm (cập mạn) tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm (cập mạn) tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm (cập mạn) tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo OM6976 Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa khô Jasmine vụ Đông Xuân ngày 4/7/2020

-