giá tấm

Giá tấm 1,2 tại An Giang ngày 4/4/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 1/4/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 26/3/2020

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 19/3/2020

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 13/3/2020

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 20/2/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 19/2/2020

-

Giá tấm OM5451 tại An Giang ngày 14/2/2019

-

Giá tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 12/2/2020

-

Giá tấm 1,2 HT tại Long An ngày 8/1/2020

-

Giá tấm 1,2 tại An Giang ngày 7/2/2019

-

Giá tấm OM5451 tại Lấp Vò ngày 4/2/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 1/2/2020

-

Giá tấm 1,2 tại An Giang ngày 31/1/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 16/1/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Lấp Vò ngày 14/1/2020

-

Giá tấm 1,2 tại An Giang ngày 10/1/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 6/1/2020

-

Giá tấm 1,2 TĐ tại An Giang ngày 3/1/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 2/1/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Lấp Vò ngày 31/12/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 23/12/2019

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 11 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Giá tấm 1,2 tại Lấp Vò ngày 17/12/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 21/11/2019

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 10 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 11/11/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 17/10/2019

-