giá tấm

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 16/1/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Lấp Vò ngày 14/1/2020

-

Giá tấm 1,2 tại An Giang ngày 10/1/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 6/1/2020

-

Giá tấm 1,2 TĐ tại An Giang ngày 3/1/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 2/1/2020

-

Giá tấm OM5451 tại Lấp Vò ngày 31/12/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 23/12/2019

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 11 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Giá tấm 1,2 tại Lấp Vò ngày 17/12/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 21/11/2019

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 10 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 11/11/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 17/10/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 15/10/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 14/10/2019

-

Giá tấm thơm tại An Giang ngày 11/10/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Cần Thơ ngày 28/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 26/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 19/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Cần Thơ ngày 7/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 2/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 31/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 24/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 23/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 19/07/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 19/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 18/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/07/2019

-