giá lúa

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An – Kiên Giang – Đồng Tháp – An Giang ngày 26/2/2020

-

Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp – Long An ngày 25/2/2020

-

Giá lúa tươi OM 18 tại Cần Thơ – Kiên Giang – Hậu Giang ngày 25/2/2020

-

Giá lúa tươi ST21 tại Sóc Trăng – Kiên Giang ngày 25/2/2020

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang – Long An ngày 24/2/2020

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang ngày 24/2/2020

-

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 24/2/2020

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An – Kiên Giang – Đồng Tháp ngày 22/2/2020

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ – Kiên Giang – Đồng Tháp ngày 22/2/2020

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ – Long An – Kiên Giang – Đồng Tháp ngày 22/2/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 21/2/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang ngày 21/2/2019

-

Giá đặt cọc lúa tươi Jasmine tại Cần Thơ – Kiên Giang ngày 21/2/2019

-

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng tháng 1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi OM18 tại Cần Thơ – Kiên Giang – Hậu Giang ngày 20/2/2020

-

Giá lúa tươi IR50404 tại Cần Thơ – Long An – Kiên Giang – Đồng Tháp ngày 20/2/2020

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An – Kiên Giang – Đồng Tháp ngày 20/2/2020

-

Giá lúa đặt cọc Japonica tại Kiên Giang ngày 19/2/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi ST24 tại Sóc Trăng ngày 19/2/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An ngày 19/2/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi OM 18 tại Cần Thơ – Kiên Giang – Hậu Giang ngày 18/2/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi ST21 tại Sóc Trăng – Kiên Giang ngày 18/2/2020

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang – Long An ngày 17/2/2020

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang ngày 17/2/2020

-

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 17/2/2020

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An – Kiên Giang – Đồng Tháp ngày 15/2/2020

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ – Kiên Giang – Đồng Tháp ngày 15/2/2020

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ – Long An – Kiên Giang – Đồng Tháp ngày 15/2/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 14/2/2019

-

Giá đặt cọc lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang ngày 14/2/2019

-