giá lúa

Giá lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang ngày 14/10/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Kiên Giang ngày 14/10/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 7/10/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Kiên Giang ngày 7/10/2019

-

Giá lúa tươi IR50404 tại Kiên Giang ngày 3/10/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 3/10/2019

-

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 3/10/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 30/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 30/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 30/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 27/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 27/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 25/9/2019

-

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 25/9/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 23/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 23/9/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 21/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 21/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 20/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 20/9/2019

-

Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Bạc Liêu ngày 19/9/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ - Kiên Giang ngày 19/9/2019

-

Giá lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 19/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 18/9/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 16/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 16/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 14/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 14/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 13/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 13/9/2019

-