giá lúa hôm nay

Giá Lúa tươi OM18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 03/06/2020

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 11 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 12/12/2019

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 10 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 9/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 ngày 9/7/2019

-

Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 8/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 8/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 8/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 5/7/2019

-

Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 3/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 3/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 3/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 3/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 24/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 24/6/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 20/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 13/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 03/01/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 29/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/12/2017

-

Cân đối cung cầu năm 2017 vùng ĐBSCL - cập nhật đến 14/10/2017

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Kiên Giang ngày 26/09/2017

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Huyện Tri Tôn - An Giang ngày 14/09/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 13/9/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 12/9/2017

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Huyện Kiên Lương - Kiên Giang ngày 12/09/2017

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Huyện Kiên Lương - Kiên Giang ngày 12/09/2017

-

Giá lúa tươi DS1 tại Kiên Giang ngày 11/09/2017

-