giá lúa hôm nay

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân tại ngày 13/7/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 tại An Giang, Kiên Giang ngày 13/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM18 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 9/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 9/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, An Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Lúa khô Nếp An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp An Giang vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Long An ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Cám khô tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM18 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM5451 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR50404 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm ST21 vụ Hè thu tại Chợ Bà Đắc ngày 7/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 7/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp An Giang tại An Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An tại Đồng Tháp, Long An ngày 7/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 tại Đồng Tháp, An Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm (cập mạn) tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An tại Đồng Tháp, Long An ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 2/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 30/06/2020

-

Giá Lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 30/06/2020

-

Giá Lúa khô Nếp An Giang vụ Đông Xuân tại ngày 29/6/2020

-