giá lúa hiện nay

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Long An ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa khô Jasmine vụ Đông Xuân ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm (cập mạn) tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 2/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang,Hậu Giang, Kiên Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 01/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 30/06/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang Kiên Giang, Bạc Liêu ngày 30/06/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân tại ngày 29/6/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp An Giang tại An Giang ngày 29/6/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An tại Đồng Tháp, Long An ngày 29/6/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang ngày 29/6/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 29/6/2020

-

Giá Lúa khô Jasmine vụ Đông Xuân ngày 27/6/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang ngày 27/6/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 27/6/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 26/6/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang ngày 25/6/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu ngày 25/6/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 ngày 23/6/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An tại Đồng Tháp, Long An ngày 22/6/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 tại Đồng Tháp ngày 22/6/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu ngày 22/6/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 HT tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 22/6/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 ngày 19/6/2020

-

Giá Lúa khô IR50404 ngày 19/6/2020

-