gia lua gao

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 vụ Hè thu tại Chợ Bà Đắc ngày 7/7/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 Hè Thu tại Đồng Tháp - Cần Thơ – Tiền Giang – Hậu Giang ngày 8/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Japonica vụ Hè thu tại Sa Đéc ngày 8/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm IR 50404 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm OM 5451 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/6/2020

-

Giá Lúa tươi OM18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 03/06/2020

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang – Long An ngày 17/2/2020

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang ngày 17/2/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 10/1/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 23/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 23/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 23/9/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 21/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 21/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 21/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Sóc Trăng ngày 16/8/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 10/8/2019

-

Giá lúa tươi Japonica ngày 6/8/2019

-

Giá lúa tươi Nếp Long An ngày 6/8/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 2/8/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 2/8/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 30/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 30/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 30/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 29/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 25/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 25/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 25/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày 20/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 20/7/2019

-