gia lua gao

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 23/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 23/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 23/9/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 21/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 21/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 21/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Sóc Trăng ngày 16/8/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 10/8/2019

-

Giá lúa tươi Japonica ngày 6/8/2019

-

Giá lúa tươi Nếp Long An ngày 6/8/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 2/8/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 2/8/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 30/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 30/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 30/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 29/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 25/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 25/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 25/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày 20/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 20/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 19/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 18/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 18/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 18/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/07/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 17/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 17/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 16/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 16/7/2019

-