giá lúa gạo kiên giang

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 tại Kiên Giang ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 23/06/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 23/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR50404 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 18/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 18/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nàng Hoa vụ Đông Xuân tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Gạo nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm tại Kiên Giang (cập mạn) ngày 06/06/2020

-

Giá Lúa tươi IR 50404 vụ Hè Thu tại An Giang – Kiên Giang – Đồng Tháp- Cần Thơ ngày 06/6/2020

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 3/7/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Giá gạo NL 6976 tại Kiên Giang ngày 29/06/2017

-

Giá gạo NL 504 tại Kiên Giang ngày 23/06/2017

-

Giá gạo NL 6976 tại Kiên Giang ngày 23/06/2017

-

Tổng hợp thị trường lúa gạo sáng ngày 02/02

- Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tại Kiên Giang, Sa Đéc ổn định so với cuối tuần trước. Theo VFA, kết quả giao hàng từ ngày 01/01 đến ngày 29/01/2015 đạt 169.358 tấn.

Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 31/12/2014

- Thitruongluagao.com – Giá gạo thành phẩm 5/15 được ghi nhận lúc 7h sáng ngày 31/12 tại Kiên Giang ổn định

Giá tấm, cám tại Kiên Giang sáng ngày 31/12/2014

- Thitruongluagao.com – Giá tấm, cám ghi nhận lúc 8h sáng ngày 31/12 tại Kiên Giang ổn định

Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 30/12/2014

- Thitruongluagao.com – Giá gạo thành phẩm 5/15 được ghi nhận lúc 7h sáng ngày 30/12 tại Kiên Giang giảm nhẹ

Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 24/12/2014

- Thitruongluagao.com – Giá gạo thành phẩm 5/15 được ghi nhận lúc 7h sáng ngày 24/12 tại Kiên Giang ổn định

Thitruongluagao.com – Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 22/9/2014

- Giá gạo thành phẩm 5/15 được ghi nhận lúc 7h sáng ngày 22/9 tại Kiên Giang giảm nhẹ

Thitruongluagao.com - Giá gạo nguyên liệu tại Kiên Giang ngày 09/7 tăng nhẹ

- Theo thông tin từ nhà kho tại Kiên Giang cho biết, giá gạo nguyên liệu IR 50404 tăng nhẹ 20 đồng/kg so với ngày hôm qua

Thitruongluagao.com : Thị trường lúa gạo tuần (05/12 – 09/12/2011)

- (Thitruongluagao.com) – Giá gạo xuất khẩu, nguyên liệu, thành phẩm tiếp tục suy giảm