giá gạo

Tàu cập cảng Sài Gòn 8 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 16/9/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 16/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 16/9/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 16/9/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 16/9/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 – OM9582 tại Sa Đéc ngày 16/9/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại Sa Đéc ngày 16/9/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 16/9/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày 16/9/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 16/9/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 14/9/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Cần Thơ ngày 14/9/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Cần Thơ ngày 14/9/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 14/9/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày14/9/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Cần Thơ ngày 14/9/2019

-

Thời tiết ĐBSCL ngày 13/9: trời có mưa dông rải rác, dự báo vài ngày tới có nơi có mưa to đến rất to - Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên

-

Giá cám tại An Giang ngày 13/9/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại An Giang ngày 13/9/2019

-

Giá tấm thơm tại An Giang ngày 13/9/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 HT tại An Giang ngày 13/9/2019

-

Giá gạo thành phẩm Nếp An Giang ngày 13/9/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 12/9/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 12/9/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 13/9/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 13/9/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM6976 tại Sa Đéc ngày 13/9/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 13/9/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) ngày 12/9/2019

-