giá gạo

Giá Lúa tươi OM 18 tại Đồng Tháp, An Giang ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 6976 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang 5% tấm vụ Hè Thu tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 Hè Thu tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 3/7/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Gạo 5% tấm vụ Hè Thu (hàng tàu) ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 1/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 1/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 6976 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR50404 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR50404 5% tấm vụ Hè Thu tại An Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM5451 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nàng Hoa vụ Hè thu tại Chợ Bà Đắc ngày 30/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm ST21 vụ Hè thu tại Chợ Bà Đắc ngày 30/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM4900 vụ Hè thu tại Chợ Bà Đắc ngày 30/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 30/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 30/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 30/06/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 30/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 vụ Hè thu tại Chợ Bà Đắc ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm (cập mạn) tại Lấp Vò ngày 29/6/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An tại Đồng Tháp, Long An ngày 29/6/2020

-