giá gạo kiên giang

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 tại Kiên Giang ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 tại Kiên Giang ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 23/06/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 23/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR50404 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 18/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 18/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nàng Hoa vụ Đông Xuân tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm tại Kiên Giang (cập mạn) ngày 06/06/2020

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 14/8/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 27/7/2017

-

Thị trường lúa gạo ngày 25/7: Giá ổn định, Việt Nam có 4 đơn vị trúng thầu Philippines

-

Tin tức lúa gạo tổng hợp thị trường ĐBSCL ngày 24/7/2017

-

Tin tức lúa gạo tổng hợp thị trường ĐBSCL ngày 12/7/2017

-

Giá gạo TP 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 11/07/2017

-

Tin tức lúa gạo tổng hợp thị trường ĐBSCL ngày 27/6/2017

-

Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 31/12/2014

- Thitruongluagao.com – Giá gạo thành phẩm 5/15 được ghi nhận lúc 7h sáng ngày 31/12 tại Kiên Giang ổn định

Giá tấm, cám tại Kiên Giang sáng ngày 31/12/2014

- Thitruongluagao.com – Giá tấm, cám ghi nhận lúc 8h sáng ngày 31/12 tại Kiên Giang ổn định

Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 30/12/2014

- Thitruongluagao.com – Giá gạo thành phẩm 5/15 được ghi nhận lúc 7h sáng ngày 30/12 tại Kiên Giang giảm nhẹ

Giá tấm, cám tại Kiên Giang sáng ngày 30/12/2014

- Thitruongluagao.com – Giá tấm, cám ghi nhận lúc 8h sáng ngày 30/12 tại Kiên Giang giảm nhẹ

Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 24/12/2014

- Thitruongluagao.com – Giá gạo thành phẩm 5/15 được ghi nhận lúc 7h sáng ngày 24/12 tại Kiên Giang ổn định

Thitruongluagao.com – Giá gạo thành phẩm tại Kiên Giang ngày 22/9/2014

- Giá gạo thành phẩm 5/15 được ghi nhận lúc 7h sáng ngày 22/9 tại Kiên Giang giảm nhẹ

Thitruongluagao.com - Giá gạo nguyên liệu tại Kiên Giang ngày 09/7 tăng nhẹ

- Theo thông tin từ nhà kho tại Kiên Giang cho biết, giá gạo nguyên liệu IR 50404 tăng nhẹ 20 đồng/kg so với ngày hôm qua

Thitruongluagao.com : Thị trường lúa gạo tuần (05/12 – 09/12/2011)

- (Thitruongluagao.com) – Giá gạo xuất khẩu, nguyên liệu, thành phẩm tiếp tục suy giảm