giá cám gạo

Giá Cám tại Sa Đéc ngày 8/6/2020

-

Giá Cám tại An Giang ngày 8/5/2020

-

Giá Cám tại Lấp Vò ngày 5/5/2020

-

Giá Cám tại Lấp Vò ngày 28/4/2020

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 23/4/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 15/4/2020

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 9/4/2020

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 3/4/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 2/3/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng tháng 1/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 19/2/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 18/2/2020

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 13/2/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 11/2/2020

-

Giá cám tại Long An ngày 8/1/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 7/2/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 4/2/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 3/2/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 1/2/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 31/1/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 16/1/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 14/1/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 13/1/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 11/1/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 10/1/2019

-

Giá cám tại An Giang ngày 3/1/2019

-

Giá cám tại An Giang ngày 27/12/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 23/12/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 21/12/2019

-