giá cám gạo

Giá cám tại Sa Đéc ngày 7/10/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 26/9/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 16/9/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 5/9/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 26/8/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 19/8/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 1/8/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 30/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 29/07/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 25/7/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 23/7/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 20/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 19/07/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 19/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 18/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 17/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 15/7/2019

-

Giá cám tại An Giang ngày 13/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 11/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 10/07/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 09/07/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 9/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 08/07/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 8/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 8/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 6/7/2019

-

Thị trường lúa gạo (1/7-5/7/2019) – Các trung tâm xuất khẩu gạo hàng đầu châu Á cố gắng gia tăng cạnh tranh với sự tăng giá của Ấn Độ, giá gạo IR50404 nội địa vụ Hè Thu tăng nhẹ, các kho mua trữ lại nhiều

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 5/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 5/7/2019

-