giá cám gạo

Giá cám tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng tháng 1/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 19/2/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 18/2/2020

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 13/2/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 11/2/2020

-

Giá cám tại Long An ngày 8/1/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 7/2/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 4/2/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 3/2/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 1/2/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 31/1/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 16/1/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 14/1/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 13/1/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 11/1/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 10/1/2019

-

Giá cám tại An Giang ngày 3/1/2019

-

Giá cám tại An Giang ngày 27/12/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 23/12/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 21/12/2019

-

Giá cám tại An Giang ngày 20/12/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 19/12/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 18/12/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 17/12/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 14/12/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 7/10/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 26/9/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 16/9/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 5/9/2019

-