gạo xuất khẩu

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Gạo 5% tấm Hè Thu (hàng tàu) ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM 5451 vụ Hè Thu (hàng tàu) ngày 23/06/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM18 vụ Hè Thu (hàng tàu) ngày 23/06/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 5% tấm ngày 19/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Jasmine vụ Đông xuân (hàng container) thuần 90% ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 17/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 17/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 17/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 16/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 16/06/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Nàng Hoa ngày 12/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 5% tấm ngày 12/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 11/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 10/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 10/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 8/6/2020

-

Giá Gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 8/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ (gạo vụ cũ) ngày 05/6/2020

-

Giá Gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 05/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm tại An Giang (cập mạn) ngày 06/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Parkistan ngày 05/6/2020

-

Quy chuẩn canh tác bền vững SRP cho lúa gạo Việt Nam

-

Mô hình trình diễn giống lúa mới và quy trình canh tác lúa tiên tiến thuộc dự án sản phẩm quốc gia lúa gạo

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 23/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 23/07/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 22/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 18/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 18/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 17/7/2019

-