gạo việt nam

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại Kiên Giang đến 21/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 21/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại An Giang đến 22/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 22/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại Long An đến 21/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 21/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại An Giang đến 15/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 15/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Đồng Tháp đến 30/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 1/7/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Đồng Tháp đến 25/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 25/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 23/6/2020

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 23/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Nàng Hoa vụ Đông Xuân tại Lấp Vò ngày 9/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Nếp An Giang ngày 05/06/2020

-

Sóc Trăng khẩn cấp ứng phó hạn, xâm nhập mặn

-

Hạn, mặn ĐBSCL sẽ căng thẳng kéo dài

-

Gần một tháng không mưa, ĐBSCL quay cuồng đối phó hạn-mặn

-

Nhiều diện tích lúa Đông Xuân bị ảnh hưởng do sinh vật gây hại

-

Nhiều diễn biến phức tạp về tình trạng hạn, mặn khốc liệt tại Cà Mau

-

Lúa đông xuân trúng mùa, dễ tiêu thụ

-

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh: Nhận diện hạn mặn ở ĐBSCL sớm, chủ động

-

ĐBSCL cơ bản tránh mặn thành công cho vụ Đông Xuân

-

Kiên Giang: Kiểm soát tốt xâm nhập mặn, giảm thiểu thiệt hại

-

Duy trì sản lượng lúa trên 1,3 triệu tấn

-

Bến Tre: Triển khai dự án chống hạn mặn do biến đổi khí hậu

-

Vùng ĐBSCL khô khát: Vừa ngăn hạn mặn vừa vét nước ngọt cứu lúa Xuân

-

Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với hạn, mặn khốc liệt

-

Hạn chế ảnh hưởng mặn xâm nhập nội đồng ở Trà Vinh

-