cám gạo

Giá cám tại An Giang ngày 4/4/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 1/4/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 30/3/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 28/3/2020

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 26/3/2020

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 19/3/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 16/3/2020

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 13/3/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 12/3/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 3/3/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 25/2/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 24/2/2020

-

Giá cám tại Long An ngày 22/2/2020

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 20/2/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 14/2/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 12/2/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 10/2/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 7/2/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 5/2/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 4/2/2020

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 3/2/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 22/1/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 18/1/2020

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 15/1/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 10/1/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 2/1/2020

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 31/12/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 28/12/2019

-

Giá cám tại Long An ngày 13/12/2019

-