cám gạo

Giá cám tại Cần Thơ ngày 7/8/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 6/8/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 31/7/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 30/7/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 24/7/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 23/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 19/07/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 19/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 18/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 17/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 16/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 15/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 11/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 9/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 8/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 6/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 5/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 4/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 3/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 2/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 01/07/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 1/7/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 29/6/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 28/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 27/06/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 26/6/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 25/6/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 24/6/2019

-

Thị trường lúa gạo (17/6-21/6/2019) – Nhu cầu tạm lắng tại các trung tâm xuất khẩu gạo hàng đầu Châu Á, gạo IR50404 nội địa vụ Hè Thu tiếp tục sụt nhẹ vì chất lượng xấu

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/06/2019

-