cám gạo

Giá cám tại Kiên Giang ngày 17/10/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 15/10/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 7/10/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 30/9/2019

-

Giá cám tại An Giang ngày 27/9/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 24/9/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 21/9/2019

-

Giá cám tại An Giang ngày 20/9/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 19/9/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 18/9/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 16/9/2019

-

Giá cám tại An Giang ngày 13/9/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 5/9/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 28/8/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 27/8/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 26/8/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 21/8/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 20/8/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 7/8/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 6/8/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 31/7/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 30/7/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 24/7/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 23/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 19/07/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 19/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 18/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 17/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 16/7/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 15/7/2019

-