Giá lúa tươi OM 5451 ngày 17/6/2019

Giá lúa tươi OM 5451 giảm

Chủng loại

Ghi chú

17/6/2019

+/-

OM 5451

Tại ruộng

4,150-4,200

-100

Tin liên quan