Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 28/2/2019

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

28/2/2019

+/-

TP IR 504

7,250

0

Tin liên quan