Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 11/2/2019

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang

Chủng loại

11/2/2019

+/-

TP IR 504

7,300

-

Tin liên quan