Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 30/8/2019

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

30/8/2019

+/-

Gạo NL OM 5451

Tại kho

7,900-8,000

0

Tin liên quan