Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/10/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

11/10/2019

+/-

5% tấm Thái Lan

396

0

Tin liên quan