Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 13/2/2019

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Chủng loại

13/2/2019

+/-

25% tấm

330

0

 

Tin liên quan