Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/6/2019

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

12/6/2019

+/-

Cám

4,900

0

Tin liên quan