Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 27/9/2019

Theo số liệu của Cục Trồng trọt phía Nam, tiến độ xuống giống lúa Thu Đông 2019 đến ngày 27/9/2019 là 693 ngàn ha/750 ngàn ha, đạt 85,43 % so với kế hoạch và ít hơn diện tích xuống giống so với cùng kỳ 2018 là hơn 5 ngàn ha. Thu hoạch lúa Thu Đông được 170 ngàn ha, chiếm 24,53% diện tích xuống giống và thu hoạch nhiều hơn cùng kỳ hơn 75,6 ngàn ha; năng suất đạt 52,86 tạ/ha, ít hơn cùng kỳ 1,423 tạ/ha; sản lượng đạt 899 ngàn tấn, nhiều hơn cùng kỳ hơn 370 ngàn tấn do diện tích thu hoạch nhiều hơn.

 

Tin liên quan