Cân đối cung cầu năm 2018 vùng ĐBSCL – cập nhật 16/01/2019

Cập nhật số liệu nhập khẩu từ Campuchia tháng 11 và 12/2018 lần lượt là 30 và 50 ngàn tấn (tăng lần lượt 20 và 40 ngàn tấn so với ước tính của báo cáo kỳ trước). Số liệu xuất khẩu chính ngạch tháng 12/2018 cũng tăng thêm 28 ngàn tấn so với ước tính kỳ trước đạt mức 478 ngàn tấn. Các số liệu khác như sản lượng gạo, gạo đi Bắc/tiểu ngạch hay tiêu thụ nội địa chúng tôi giữ nguyên các ước tính trước đây. Do vậy con số tồn kho cuối kỳ cũng thay đổi theo hướng tăng trong 2 tháng cuối năm, tồn kho cuối năm 2018 sẽ ở mức 616 ngàn tấn (tăng 30 ngàn tấn so với ước tính báo cáo kỳ trước).

 

Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2018 (ngàn tấn)

2018

 Đông Xuân

ĐX-HT

 Hè Thu

 HT/TĐ

 Thu Đông

 Mùa

Th1

Th2

Th3

Th4

Th5

Th6

Th7

Th8

Th9

Th10

Th11

Th12

Tổng tồn kho đầu kỳ

686

90

779

1842

1334

480

231

536

439

1185

1249

1054

Sản lượng gạo

416

1600

2400

896

250

800

1376

1280

1862

1120

851

640

Nhập khẩu (Từ Cam Pu Chia)

84

81

95

38

29

19

48

5

5

7

30

50

Xuất khẩu chính ngạch

490

349

720

724

766

538

444

607

360

363

396

478

Gạo đi Bắc/Tiểu ngạch

108

44

112

168

67

32

125

175

161

100

80

50

Tiêu thụ nội địa

498

600

600

550

300

498

550

600

600

600

600

600

Tổng tồn kho cuối kỳ

90

779

1842

1334

480

231

536

439

1185

1249

1054

616

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn. Số liệu ước tính cho cả năm 2018

 

Tin liên quan