Xem tin ngày 22/09/2018 Duy nhất

NỔI BẬT Những gì đang định hình thị trường

Vụ Hè Thu 2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 14/9/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 6/9/2018

Vụ Thu Đông 2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 14/9/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 6/9/2018

Nhập khẩu Hàn Quốc

Kết quả thầu 92,7 ngàn tấn gạo Hàn Quốc

Kết quả thầu 103 ngàn tấn gạo Hàn Quốc

Hàng tàu cảng Sài Gòn

Giám sát xuất khẩu

Cân đối cung cầu Lúa gạo ĐB SCLTin trên mạng

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức hội nghị gạo lớn nhất thế giới

Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm trong tuần này vì sự cạnh tranh từ Thái Lan

Xuất khẩu gạo sẽ sôi động trong những tháng cuối năm

Bộ Công thương Philippines xin quyền nhập khẩu 150000 tấn gạo theo G2G

Đồ thị thị trường

Diễn biến giá gạo nguyên liệu OM5451 và IR50404, đồng/kg, tại kho