Xem tin ngày 22/01/2019 Duy nhất

NỔI BẬT Những gì đang định hình thị trường

Vụ Thu Đông 2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 10/1/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 3/1/2019

Vụ Đông Xuân 2018-2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 10/1/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 3/1/2019

Nhập khẩu Indonesia 2019

Bộ trưởng Kinh tế: Lượng gạo dự trữ của Indonessia đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường cho đến đầu năm 2019

Hàng tàu cảng Sài Gòn

Giám sát xuất khẩu

Cân đối cung cầu Lúa gạo ĐB SCLTin trên mạng

Trúng mùa lúa - tôm, nông dân ĐBSCL phấn khởi

Campuchia chỉ trích EU vì bỏ ưu đãi thuế gạo

Giá gạo giảm tại các quốc gia xuất khẩu chính vì nhu cầu yếu, cung lớn

Các nhà xuất khẩu gạo của châu Á đang gây ra một cuộc chiến giá cả

Gạo nhập khẩu từ Campuchia và Myanmar có thể bị EU đánh thuế

Đồ thị thị trường

Diễn biến giá nội địa NL/TP IR50404 Việt Nam theo tuần giai đoạn 2015-2018 (VNĐ/kg)