NỔI BẬT Những gì đang định hình thị trường

Vụ Đông Xuân 2018-2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 14/3/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 7/3/2019

Dự báo thị trường thế giới Bộ Nông nghiệp Mỹ

Dự báo USDA 3/2019: Dự báo nhập khẩu của Philippines tiếp tục TĂNG do thay đổi chính sách thuế

Dự báo USDA 2/2019: Dự báo nhập khẩu của Philippines TĂNG MẠNH và ưu tiên nhập từ các nguồn có giá cạnh tranh

Nhập khẩu Philippines 2019

Cập nhật đến 10/1/2019, Tư nhân Philippines đăng ký với NFA nhập khẩu hơn 1 triệu tấn ngoài quota 2018

Bộ trưởng Kinh tế: Lượng gạo dự trữ của Indonessia đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường cho đến đầu năm 2019

Hàng tàu cảng Sài Gòn

Giám sát xuất khẩu

Cân đối cung cầu Lúa gạo ĐB SCLTin trên mạng

Tập trung xuống giống hơn 1,6 triệu ha lúa hè thu né rầy và hạn mặn

ĐBSCL phát triển hơn 170000 ha cánh đồng lớn

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ chạm đỉnh 7 tháng

Gia tăng sản lượng lúa gạo dù tiêu thụ khó

Đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu gạo sang các thị trường tiềm năng

Đồ thị thị trường

Nhu cầu của thương nhân Philippines và giao hàng đi Iraq làm giá Đài Thơm 8 bật tăng trong xu thế các chủng loại khác giảm giá