Xem tin ngày 16/11/2018 Duy nhất

NỔI BẬT Những gì đang định hình thị trường

Nhập khẩu Philippines 2018

13/11: Thầu mua 203 ngàn tấn G2G NFA thất bại

Thái Lan và Việt Nam không dự Thầu G2G 203 ngàn tấn của NFA

Dự báo thị trường thế giới Bộ Nông nghiệp Mỹ

Dự báo USDA 11/2018: Dự báo xuất khẩu của Ấn Độ sang khu vực Bangladesh giảm mạnh

Dự báo USDA 10/2018: Dự báo nhập khẩu của Philippines TĂNG

Vụ Đông Xuân 2018-2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 1/11/2018

Hàng tàu cảng Sài Gòn

Giám sát xuất khẩu

Cân đối cung cầu Lúa gạo ĐB SCLTin trên mạng

Iran nhập khẩu gạo giảm cả về khối lượng và giá trị

Philippines chính thức thông qua dự luật tự do hóa nhập khẩu gạo

Phiên đấu thầu nhập khẩu 203000 tấn gạo của Philippines tiếp tục thất bại vì giá chào thầu quá cao

Sản lượng gạo Hàn Quốc thấp nhất trong gần 40 năm

Cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu gạo quốc tế sẽ khốc liệt hơn trong năm 2019

Đồ thị thị trường

Nhu cầu nhập khẩu tấm của Trung Quốc hàng năm