Hotline: 0936.288.112Xem tin ngày 30/07/2016 Duy nhất

NỔI BẬT Những gì đang định hình thị trường

Nhập khẩu Philippines 2016

NFA: Tồn kho Philippines đủ cho sử dụng trong 96 ngày, có thể không nhập khẩu đến cuối năm

Philippines đề nghị nhập khẩu gạo từ Myanmar

Vụ Hè Thu 2016

ĐBSCL – Việt Nam đã thu hoạch 580 ngàn ha Hè thu đến ngày 14/7

ĐBSCL – Việt Nam đã thu hoạch 450 ngàn ha Hè thu đến ngày 23/6

Dự báo thị trường thế giới Bộ Nông nghiệp Mỹ

Dự báo USDA 7/2016, xuất khẩu Việt Nam năm 2016 ở mức 6,9 triệu tấn, giảm 100 ngàn tấn so với dự báo tháng trước

Dự báo USDA 5/2016 điều chỉnh tồn kho Trung Quốc 2016 tăng lên 61,8 triệu tấn, dự báo tháng trước 47,7 triệu tấn

Hàng tàu cảng Sài Gòn

Giám sát xuất khẩu

Cân đối cung cầu Lúa gạo ĐB SCLTin trên mạng

Xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm giảm cả về khối lượng và giá trị

Xuất khẩu giảm, gạo tắc đầu ra

Tiếp tục hỗ trợ gạo cho tỉnh Gia Lai

Lạng Sơn: Tìm giải pháp đẩy mạnh XK gạo qua biên giới

Giá lúa chất lượng có xu hướng tăng

Đồ thị thị trường

6 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc nhập là nhà nhập khẩu gạo Việt Nam lớn nhất, chiếm 34,17%