NỔI BẬT Những gì đang định hình thị trường

Vụ Thu Đông 2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 15/11/2018

Vụ Đông Xuân 2018-2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 15/11/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 8/11/2018

Nhập khẩu Philippines 2018

Kết quả thầu G2P/NFA 500 ngàn tấn ngày 20/11, 1 công ty Việt Nam trúng thầu 118 ngàn tấn

13/11: Thầu mua 203 ngàn tấn G2G NFA thất bại

Hàng tàu cảng Sài Gòn

Giám sát xuất khẩu

Cân đối cung cầu Lúa gạo ĐB SCLTin trên mạng

Tín hiệu vui cho xuất khẩu gạo

Những dấu hiệu tích cực trong câu chuyện thuế gạo ở châu Âu

Vinafood1 dẫn đầu DN xuất khẩu gạo năm 2018

Campuchia gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch xuất khẩu 300000 tấn gạo sang Trung Quốc

Xuất khẩu gạo Việt Nam ảm đạm trong tuần qua vì yêu cầu kiểm tra khắt khe từ Trung Quốc

Đồ thị thị trường

Sự trở lại của thị trường Iraq đã giúp cho việc xuất khẩu các chủng loại OM6976, Đài Thơm 8 của Việt Nam thuận lợi hơn rất nhiều